Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin temel prensibi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik çerçevesinde kuruluş amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek ve sistemin sürekliliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda, risk yönetim sürecinin sürekliliğini sağlamak, risk işleme planlarını sürekli takip etmek, sistem performansını izlemek ve raporlamak, iç-dış taraflar ve yasal otoritelerle olan ilişkilerin bilgi güvenliği boyutunu yönetmek sistemin temel unsurlarıdır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulamalar tüm iş süreçlerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yaptığımız işlerin sonuçlarından etkilenen ilgili tarafların tümünü ilgilendirir.

Bilgi güvenliği uygulamaları gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin vazgeçilmez bir boyutudur.

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliği sistemin temel çerçevesini oluşturmaktadır.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesidir.

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün bozulma ya da yetkisiz değişikliğe karşı korunmasıdır.

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabilir olmalarının sağlanmasıdır. Bu bilgiler, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamlarda olabilirler.

PLUSCOM Yönetimi Bilgi Güvenliği Politikasını, ilgili taraflara duyuracağını, erişilebilir olacağını ve belirli aralıklarla üst yönetim tarafından gözden geçirileceğini taahhüt eder.

pluscom

Pluscom Footer Galeri
Hakkımızda
Pluscom Footer Galeri
Outbound (Dış Arama)
Pluscom Footer Galeri
Inbound (Gelen Çağrılar)

müşterilerimizin ihtiyaçlarına
uygun çözümler
sunmaktayız.

Pluscom Footer Galeri
Hizmetler
Pluscom Footer Galeri
Pluscom'da Çalışmak
Pluscom Footer Galeri
İletişim