ONLINE MÜLAKAT
ONLINE MÜLAKAT
pluscom

2009 yılından bu yana, Pluscom çağrı merkezi alanında odaklanmış, bulunduğu sektörün öncü firmalarındandır.
Pluscom çalışanlarıyla beraber yarattığı müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı amaçlamıştır.
Pluscom’un en değerli varlığı bir anlamda lokomotifi olan çalışanları ile beraber yaratıcı, hızlı, esnek, planlı, kalite hedeflerine odaklanmış farklılık yaratan projelerde; sektörlerinin lider firmaları adına müşteri kazanmayı ve çözüm ortaklığını amaçlamıştır. Birbirini anlayan , ortak değerleri benimseyen, bir ekiple çalışmak istiyorsanız , doğru yerdesiniz.
Pluscom'a Hoş geldiniz.

 • Misyon

 • Kurumların müşteri ile bağlantılı oldukları noktalarda etkinlik ve verimliliği artırmaya odaklanarak yeni müşteri kazandırmak, yüksek müşteri memnuniyetini ve devamlılığını uygun maliyetlerle sağlamak.

 • Vizyon

 • Kurumsal müşterilerimizin stratejik ortağı olarak müşteri deneyimi politikalarında etkin rol alıp, fark yaratmak.

 • Değerler

 • Müşteriyi odağımıza koyarız, varoluş nedenimiz olduğunu biliriz.
  Çalışanlarımızla değer ve fark yaratacağımızı bilir, çalışanımıza önem veririz.
  Güvenilir bir firma olarak müşterimize ve çalışanımıza rahat bir çalışma ortamı sağlarız.
  Enerjimizle yüksek hedefler koyar, bu hedeflere kısa zamanda ulaşırız.
  Hızlı ve etkin kararlar alarak dinamizmi sağlarız.
  Sonuç odaklı yaklaşımımızla çok çalışıp, kısa zamanda sonuca gider, etkinliği artırırız.

KALİTE POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Çağrı alarak veya çağrı yaparak çağrı merkezi hizmeti, telekom, finans, turizm, otomotiv, yapı, medya, kamu sektörü gibi çeşitli sektörlerin müşteri hizmetleri; organizasyon, satış pazarlama ve kampanya faaliyetlerini ilgili teknoloji ve yazılımları kullanarak direkt ya da alt yüklenici müşterilere iletmek için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal şartlara, şartnamelere uygun olarak, ulusal ve uluslararası standartlarda ve uygunluk çerçevesinde gerçekleştirmek.

Müşterinin talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermek, sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteriden gelen her türlü şikayeti değerlendirmek, müşteriyi bilgilendirmek ve sonuçlandırdıktan sonra müşteriye iletmek, bu doğrultuda şeffaf, erişebilir, objektif, gizlilik kuralları içerisinde ve adil şekilde değerlendirme yapmayı taahhüt etmektedir. Sektörle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederken en uygun fiyat, en iyi kalite ve istenilen sürelerde taahhüt edilen hizmetlerin yasa ve mevzuat şartlarına da uygun biçimde müşterilerimize teminini sağlamak.

Sektörle ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilerek, en yüksek kalitede ve belirlenen sürelerde, hizmetlerin yasa ve mevzuat şartlarına uygun biçimde temini sağlanmak.

Hizmet verilen müşterilerin, kurumsal müşterilerin varoluş nedeni olduğu bilinci ile, müşteri memnuniyeti hedeflemek, süreçler, çalışanlar ve teknoloji ile buna odaklanılarak çalışmak.

Her proses, süreç ilgili taraflar ile paylaşmak, etkili ve verimli işletmek, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirilmeyi sağlamak.

Kalite yönetim sistemi hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanların ve tüm süreçlerin sürekli gelişimini ve sürekli iyileştirmesini sağlamak, her türlü bilgi, beceri ve donanımı zamanında ve etkin bir şekilde çalışanlara kazandırarak, şirket güvenilirliğimizi artırmak.

Kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanmak, hizmet kalitemizi sürekli arttırmak.

Her biri şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarımız adına hedeflerini bilen, gayret gösteren ve takım çalışması anlayışına sahip olmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerini desteklemek ve verimliliklerini arttırmak amacıyla gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemek ve devamlılığı sağlamak.

PLUSCOM Yönetimi bu kalite politikasını tüm çalışanlarına ileteceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını, kalite sistemlerinin sürekliliğini ve gelişimini destekleyeceğini, proses bazında risk analizlerini belirlediğini ve kalite yönetim sistemlerinin şartlarına uyacağını taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin temel prensibi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik çerçevesinde kuruluş amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek ve sistemin sürekliliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda, risk yönetim sürecinin sürekliliğini sağlamak, risk işleme planlarını sürekli takip etmek, sistem performansını izlemek ve raporlamak, iç-dış taraflar ve yasal otoritelerle olan ilişkilerin bilgi güvenliği boyutunu yönetmek sistemin temel unsurlarıdır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulamalar tüm iş süreçlerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yaptığımız işlerin sonuçlarından etkilenen ilgili tarafların tümünü ilgilendirir.

Bilgi güvenliği uygulamaları gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin vazgeçilmez bir boyutudur.

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliği sistemin temel çerçevesini oluşturmaktadır.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesidir.

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün bozulma ya da yetkisiz değişikliğe karşı korunmasıdır.

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabilir olmalarının sağlanmasıdır. Bu bilgiler, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamlarda olabilirler.

PLUSCOM Yönetimi Bilgi Güvenliği Politikasını, ilgili taraflara duyuracağını, erişilebilir olacağını ve belirli aralıklarla üst yönetim tarafından gözden geçirileceğini taahhüt eder.

Inbound
(gelen çağrılar)

Outbound
(dış arama)

Non Call
(çağrı dışı)

Inbound

Müşteri Hizmetleri
Şikayet Yönetimi
Bilgi Alma
Sipariş Yönetimi
Inbound Satış
Tahsilat Aramaları

Outbound

Telesatış
Telepazarlama
Çapraz Satış
Kampanya Yönetimi
Bilgi Güncelleme
Hoşgeldin Aramaları
Tahsilat Aramaları
Bağlılık Yönetmi
Anket Armaları
Randevu Hizmeti

Non Call

Sosyal Medya Yönetimi
Back Office
E-mail
Chat
Sms
Veri Giriş Yönetimi
Teknik Destek

Neden Outsourcing ( Dış Kaynak Kullanımı ) ;

Outsourcing ; Asıl işi çağrı merkezi işletmeciliği olmayan kurumların, bu ihtiyaçlarının tamamını veya bir kısmını, bu hizmet ve altyapıyı sunan profesyonel şirketlerden hizmet almasıdır.
Küreselleşme ve Teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisindeki şirketlerin, yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları Hız, Esneklik ve Maliyet Avantajını, kendi ana işlerinin dışındaki hizmetleri o konuda uzman firmalardan temin ederek sağlamasıdır.

 

En temel başlıklar ile markaların outsource kullanımı ile sağlayacakları faydalar;
Zaman ve eforlarını kendi ana iş alanına odaklamak ve bu sayede markanın gelişimini ve rekabette önde olmasını sağlamak,
Ana şirkette birçok nedenden ötürü sağlayamadığı esnekliğe ve hıza kavuşmak, Maliyet avantajı sağlamak,
Yatırım gerekliliği olmadan, denetlenebilir ve kontrol edilebilir profesyonel hizmet tederik etmek.
Profesyonel bir outsource kullanımı ile birlikte ulaşacaklarınız;
Belirlediğiniz performans ve hizmet kriterlerine göre insan kaynağı, süreç ve teknoloji yönetimi, sizin için en doğru şekilde entegre edilir.
Müşteri memnuniyeti ve sadakat artışı sağlar
İletişim somut sonuçlarla raporlanabilir
Şikayetlerin çözüm sürelerini düşürür
Son kullanıcılardan bilgi akışını sağlar
Satışa doğrudan ve dolaylı katkıda bulunur
Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırır
Pazarlama faaliyetlerinin ölçümü için araçlar sunar
İlk kontakta çözüm oranı artar
Teknoloji sayesinde personel ihtiyacı azaltır
Analitik CRM’e girdi sağlar
Rekabet avantajı sağlar
Proaktif uygulamalara katkıda bulunur
Müşteri bilgileri güncellenir ve merkezileşir
Kampanyaların etkinliğini artırır
Kriz zamanlarında etkin bilgi merkezi rolü oynar

PLUSCOM’DA ÇALIŞMAK

pluscom pluscom
pluscom pluscom

Düzenli, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamıdır.Keyifli çalışma olanakları, kalıcı arkadaşlıklar edinmektir,Sorumluluk alarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir şirketin parçası olmaktır…

Kariyer Süreçleri: Gelişmekte olan Pluscom bünyesinde oluşacak bütün pozisyonlar için iç kaynaklarımız önceliğimizdir. Pluscom’da kariyer, çalışma arkadaşlarımızın bilgi, beceri, tecrübe ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıkları bir süreci kapsar.

Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın mesleki, yetkinlik ve kişisel yönde gelişimlerini takip etmekte ve eğitimler ile desteklemekteyiz.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz: Pluscom sosyal sorumluluk projeleri, toplumun ortak değerlerini dikkate alan ve bu hassasiyete uygun projelerdir.
Çalışmakta olan her personelin gönüllülük esasına dayalı şekilde katılım sağlayarak bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kullandıkları organizasyonları içerir.

Pluscom Sosyal Aktivite Kulübü: Pluscom’un keyifli ve renkli çalışmalara imza attığı bir etkinlik kulübüdür. Hem şirket içi hem şirket dışında yapılan ve tüm çalışanlarımızın katılım sağlayabileceği çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir.

Pluscom’lu Olmak İçin;

Pluscom Çağrı Merkezi olarak, Şirketin gelecekte başarısını sürdürebilecek nitelikte ve göreve uygun Takım Arkadaşlarımızı Pluscom bünyesine kazandırmak amacıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Pluscom ailesine katılmak için aşağıda yer alan kariyer portalları linkleri üzerinden, isealim@pluscom.com.tr veya ik@pluscom.com.tr adresine cv nizi göndererek ya da aşağıda yer alan iş başvuru formunu doldurarak cv nizi bize iletebilirsiniz.

En yakın zamanda İnsan Kaynakları Departmanımız sizinle iletişime geçecektir.

Ad Soyad(*)
E-mail(*)
Telefon(*)
Son Çalıştığınız Birim / Pozisyon
G
Adres
Not
Talep, öneri ve şikayetlerinizi ücretsiz olarak iletebileceğiniz Bildirim Formuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bildirim Formu
Formu doldurduktan sonra gönderilecek mail adresi : bildirim@pluscom.com.tr
Ad (*)
Soyad
Telefon
E-mail
Mesaj (*)
Adres: Cevizli Mh. Bağdat Cd. Plaza 519
No: 519 Kat:10-11 Maltepe/İSTANBUL
E-Mail: info@pluscom.com.tr
Telefon: +90 216 399 43 99
Fax: +90 216 399 43 79
GPS: 40.918903, 29.141638
facebook twitter linkedin
Çağrı Merkezleri Derneği üyesidir.